Neem contact met ons tel:

't Hoge Veld: een woonboerderij voor jongeren met ASS

't hoge veld locatie autistenopvang

Op deze website vindt u informatie over het wooninitiatief ’t Hoge Veld,  boerderij ’t Hoge Veld, de ontwikkeling van het initiatief,  bewoners, zorg en wonen en de stichting.

Wij zijn op zoek naar bewoners. Nieuwsgierig en belangstelling voor ons wooninitiatief? Neem contact met ons op.

Op dit moment zijn er geen informatieavonden gepland

Vragen kunt u stellen via het contactformulier. 

Wat is het wooninitiatief 't Hoge Veld?

’t Hoge Veld is een ouderinitiatief van ouders die al langdurig op zoek zijn naar een woonvoorziening voor hun kind. Bestaande woonvoorzieningen zijn niet in staat om de nodige begeleiding te bieden. Dat maakt het noodzakelijk om een initiatief te starten. De ouders willen gezamenlijk met andere ouders onze kinderen een kleinschalige , huiselijke en veilige woonomgeving te bieden op basis van een gedeelde visie op wonen en zorg. Een woonvorm waarin ouders en familieleden nauw betrokken kunnen zijn bij de bewoners. Waarin er een rol is voor ouders in de organisatie en betrokkenheid bij activiteiten.   

Boederij 't hoge veld woonzorg voor Autisten

Contactformulier 't Hoge Veld

Locatiegegevens 't Hoge veld

Close Menu