't Hoge Veld: een woonboerderij voor jongvolwassenen met ASS

't hoge veld locatie autistenopvang

Op deze website vindt u informatie over het ouderinitiatief ’t Hoge Veld, te Duiven (Gld). De ontwikkeling van het initiatief,  bewoners, zorg &  wonen en de stichting.

Er wordt achter de schermen hard gewerkt om voor onze volwassen kinderen een veilige woonomgeving te realiseren met maatwerk voor zorg en wonen.

Bent u nieuwsgierig en heeft u belangstelling voor ons wooninitiatief? Neem contact met ons op!

Op dit moment zijn er geen informatieavonden gepland.

Hebt u belangstelling dan nodigen we u uit om contact op te nemen.

 

Wat is het wooninitiatief 't Hoge Veld?

’t Hoge Veld is een ouderinitiatief van ouders die al langdurig op zoek zijn naar een woonvoorziening voor hun (jong) volwassen kind. Bestaande woonvoorzieningen bleken niet in staat om de nodige, maar vooral gewenste, begeleiding te bieden. Dat maakte het noodzakelijk om een initiatief te starten. De ouders willen gezamenlijk met andere ouders, onze volwassen kinderen een kleinschalige , huiselijke en veilige woonomgeving bieden op basis van een gedeelde visie op wonen en zorg. Een woonvorm waarin ouders en familieleden nauw betrokken kunnen zijn bij de bewoners. Waarin er een rol is voor ouders in de organisatie en betrokkenheid bij activiteiten.

De boerderij wordt volledig verbouwd om woonruimte te bieden aan 10-11 bewoners. 

De studio’s worden ingericht voor zelfstandig wonen, in het plan wordt daarnaast ook de nadruk gelegd op een sociale omgeving door gezamenlijke voorzieningen als eetkeuken en woonkamer. 

Contactformulier 't Hoge Veld

Locatiegegevens 't Hoge veld