't Hoge Veld: een woonboerderij, met 24/7 begeleiding, voor jongeren met ASS

't hoge veld locatie autistenopvang

Op deze website vindt u informatie over het ouder-/wooninitiatief ’t Hoge Veld, te Duiven (Gld).

Informatie over: de voormalige hoeve ’t Hoge Veld, de ontwikkeling van het initiatief,  bewoners, zorg en wonen en de stichting.

Er wordt achter de schermen had gewerkt om voor onze kinderen een veilige en zelfstandige woonomgeving te realiseren met maatwerk voor zorg en wonen.

Nieuwsgierig en belangstelling voor ons wooninitiatief? Neem contact op of meld je aan als je nu al enthousiast bent.

Op dit moment zijn er geen informatieavonden gepland. (25 oktober 2020)

Hebt u belangstelling dan nodigen we u graag uit om in de ontwikkeling mee te denken op basis van de huidige voortgang.

Eind oktober of begin november verwachten we duidelijkheid van gemeente en woningcorporatie over een akkoord m.b.t. Monumentenstatus en verbouwingen.

Wat is het wooninitiatief 't Hoge Veld?

’t Hoge Veld is een ouderinitiatief van ouders die al langdurig op zoek zijn naar een woonvoorziening voor hun (jong) volwassen kind. Bestaande woonvoorzieningen bleken niet in staat om de nodige, maar vooral gewenste, begeleiding te bieden. Dat maakt het noodzakelijk om een initiatief te starten. De ouders willen gezamenlijk met andere ouders, onze kinderen een kleinschalige , huiselijke en veilige woonomgeving bieden op basis van een gedeelde visie op wonen en zorg. Een woonvorm waarin ouders en familieleden nauw betrokken kunnen zijn bij de bewoners. Waarin er een rol is voor ouders in de organisatie en betrokkenheid bij activiteiten.

De beoogde studio’s worden ingericht voor zelfstandig wonen, in het plan wordt daarnaast ook de nadruk gelegd op een sociale omgeving door gezamenlijke voorzieningen als eetkeuken en woonkamer.

De slechte staat van de hoeve biedt mogelijkheden voor maatwerk …. volledig verbouwen.

Contactformulier 't Hoge Veld

Locatiegegevens 't Hoge veld