Bewoners

De zorgappartementen in ‘t Hoge Veld zijn bestemd voor jongvolwassenen (20-30 jaar) die door een stoornis in het autistische spectrum (ASS/autisme) niet zelfstandig kunnen wonen. Zij vinden op ’t Hoge Veld hulp en ondersteuning in een beschermde en huiselijke omgeving met aandacht voor verdere ontwikkeling.

Voorlopige voorwaarden voor wonen bij 't Hoge Veld

 • Je hebt een diagnose in het autistische spectrum, als omschreven in de DSM 5.
 • Je bent ongeveer tussen de 20 en 30 jaar jong.
 • Je hebt een normale intelligentie of hoger.
 • Je hebt een WMO-beschikking van de gemeente voor een maatwerkvoorziening beschermd wonen (PGB), of een WLZ GGZ Wonen indicatie, die passend is bij het zorgniveau (24/7) van ’t Hoge Veld (profiel 3-4).
 • Je bent in staat om met begeleiding te functioneren in de woonvorm.
 • Je kan en wil in een groep functioneren.
 • Je bent in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten waarbij aansturing en begeleiding nodig kan zijn.
 • Je staat open voor begeleiding en je accepteert de hulp die je nodig hebt.
 • Je hebt dagbesteding of werk buitenshuis.
 • Je hebt een eigen inkomen (uitkering of salaris) dat je in staat stelt de woonlasten te dragen.
 • Je bent in staat om de kosten van de gezamenlijke huishouding en algemene kosten te betalen.
 • Je staat onder bewind en hebt een VOG.

Contra indicaties:

 • Een hoge zorgbehoefte waar door ‘t Hoge Veld niet aan voldaan kan worden.
 • Psychiatrische en/of medische problematiek die het dagelijkse groepsgebeuren belemmeren en een te groot beroep doen op de begeleiding.
 • Afhankelijkheid van drank, drugs en gamen.
 • Ontbreken van dag invulling.