Stichting Woongroep 't Hoge Veld

Doelstelling (eenvoudige tekst):

Het vormen van een woongroep om te voorzien in de woonbehoefte van personen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS / autisme) die in hun woonomgeving zorg en begeleiding nodig hebben.

Hoe:

  1. Beheer en/of exploitatie van een gemeenschappelijke ruimte ten behoeve van de bewoners.
  2. Leveren van passende zorg, zinvolle levensvervulling in een passende woonomgeving voor de bewoners.

De Stichting ..

  • wordt gevormd door ouders, bewindvoerders, of andere vertegenwoordigers van de bewoners, samen met een professionele onafhankelijke voorzitter
  • is een instelling van algemeen belang
  • streeft ernaar om te voldoen aan de ANBI-voorwaarden (Algemeen Nut Beogende Instelling)
  • heeft geen religieuze of levensbeschouwelijke grondslag, maar respecteert religie of levensbeschouwing van bewoners en biedt daarvoor ruimte.