Deze zorg biedt 't Hoge Veld

Uitgangspunt is 24-uurs zorg in een huiselijke sfeer met mogelijkheden voor groepsactiviteiten en contacten.

Van belang is het leveren van ‘zorg op maat’ waarbij de zorgplannen van de bewoners leidend zijn.

De visie van ’t Hoge Veld is op dit moment in ontwikkeling. Een aantal kernwoorden, verwoord door ouders zijn: veilig, gezonde leefomgeving, deskundige begeleiding, structuur, ontwikkelingsgericht, zelfstandig, vertrouwen.

De bewoners betalen de 24-uurs zorg uit het WMO of WLZ budget.

Het bestuur van de Stichting selecteert, in samenspraak met de ouders, de zorgverleners.

Sinds 01-01-2021 is het voor mensen met ASS mogelijk om een WLZ indicatie aan te vragen. Voor informatie van het Ministerie van VWS , klik hier.

Impressie van 't Hoge Veld, na de verbouwing. (verwachting medio 2023)

Huur van de zorgappartementen bij 't Hoge Veld

De appartementen zijn zelfstandige eenheden waarin een woonkamer met open keuken, slaapkamer en badkamer.

De bewoners betalen vanuit uitkering of loon huur aan de Woningstichting Vryleve.

De huurprijs is op dit moment nog niet bekend. Subsidies, verbouwing en sponsorgelden zijn mede bepalend. De huurprijs valt onder de grens voor huurtoeslag.

Hoeveel toeslag een huurder krijgt, is afhankelijk van de persoonlijke leefsituatie en hoogte van het inkomen in relatie tot de huurprijs. Klik hier voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

In de huurprijzen voor de appartementen, zit een percentage voor gezamenlijke ruimtes en servicekosten.